Víziónk egy fenntartható digitális jövő építése, alkalmazva kiemelkedő szaktudású kollégáink által fejlesztett innovatív technológiai megoldásainkat.

Az AutSoft Zrt. célja, hogy ügyfeleinek az üzleti folyamatait megértve, működésüket átlátva, igényeiket felmérve a számukra optimális technológiai megoldást kínálja, valósítsa meg. Ehhez kapcsolódóan a szolgáltatásaink minőségét, valamint a működési folyamatainkat folyamatosan fejlesztjük az ügyfeleink és egyéb érdekelt felek elégedettségének elérése és fenntartása érdekében.

Mindezek mellett kiemelten kezeljük az információbiztonsági kérdéseket mind a működési és szolgáltatási folyamatainknál, mind pedig a fejlesztett szoftvertermékek vonatkozásában.

Felelős vállalatként biztosítjuk a szolgáltatási és támogató folyamataink elvárások szerinti végrehajtását és a fejlesztését, továbbá az információk és az információfeldolgozó folyamatok bizalmasságát, sértetlenségét, rendelkezésre állását az alábbi eszközökkel:

 • Működtetjük és folyamatosan fejlesztjük az érdekelt felek, a releváns szabványok és jogszabályok követelményei alapján az Integrált Menedzsment Rendszerünket.
 • Szabályozási környezetet tartunk fent, amelyet folyamatosan fejlesztünk.
 • Gondoskodunk az információfeldolgozó eszközök pontos és biztonságos működéséről a dokumentált üzemeltetési eljárások betartásával és betartatásával, a változtatások tervezésével és ellenőrzésével. Változáskezelési eljárásokkal biztosítjuk a változások várható hatásának minél pontosabb előzetes felmérését, valamint a végrehajtásuk visszakövethetőségét.
 • Megvédjük az információt és az információ feldolgozó eszközöket a jogosulatlan hozzáféréstől, módosítástól. Rendszeresen felülvizsgáljuk a hozzáférési módokat és jogosultságokat.
 • A munkatársaink minőség és információbiztonsági tudatosságát, illetve a munkavégzéshez szükséges kompetenciáit folyamatos fejlesztjük.
 • Megelőzzük az információvagyon elvesztését, sérülését, valamint a működési folyamataink megszakadását úgy is, hogy az információvagyont védjük a fizikai fenyegetésektől és a káros környezeti hatásoktól.
 • A Társaság működéséből következően kiemelt figyelmet fordítunk a biztonságtudatos szoftverfejlesztésre, a személyes adatok adatvédelmi követelményeknek megfelelő módon történő tárolására, kezelésére.
 • Rendszeresen teszteljük az informatikai rendszereink sérülékenységét.
 • Gondoskodunk arról, hogy lehetőség szerint megelőzzük a szolgáltatásainkhoz kapcsolódó incidenseket, reklamációkat, panaszokat, valamint információbiztonsági eseményeket.
 • A szolgáltatásainkhoz, folyamatainkhoz és az információbiztonsághoz és adatvédelemhez kapcsolódó incidenseket kezeljük, a kapcsolódó okait kivizsgáljuk.
 • Az új információs rendszerek beszerzését és a meglévő rendszerek fejlesztését az információbiztonsági szempontok figyelembevételével végezzük.
 • Folyamatainkat mérésekkel, megfigyelésekkel követjük nyomon, hogy a szükséges beavatkozásokat hatékonyan tudjuk végrehajtani, továbbá, hogy a folyamataink érettségének növelését el tudjuk végezni.
 • A folyamatos fejlesztés érdekében a vállalati stratégiából lebontott minőség és információbiztonsági célokat fogalmazunk meg és az azok megvalósításához szükséges erőforrásokat biztosítjuk.
 • Munkatársainktól, partnereinktől is elvárjuk a minőségirányítási és információbiztonsági irányelveink és szabályaink betartását.
 • A minőségirányítási és az információbiztonsági és kapcsolódó vállalati folyamatainkat évente vezetőségi átvizsgálás keretében értékeljük.

2021. január 14.

Cseresnyés Dóra

Vezérigazgató