Gyártósori információfeldolgozás

Ipari környezetben a gyártási egységek megfelelő helyen és időben való monitorozása kulcsfontosságú feladat. A jelenleg elérhető megoldások segítségével a begyűjtött és feldolgozott információ megjelenítése gyakran túl elvont és sematikus, ami megnehezíti a megfelelő döntések meghozatalát. Ez különösen hátráltató olyan esetekben, amikor egy hirtelen felmerülő problémára minél előbb hatékony megoldást kell találni. Ezekben az esetekben kulcsfontosságú, hogy az információ ott és akkor álljon rendelkezésre, ahol és amikor szükség van rá.  

Az adatok, jelentések konkrét fizikai objektumokhoz társítása szinté kritikus lehet. Egy gyártás alatt álló termék vagy komponens minőségellenőrzése, illetve utómunkára rendelése előfeltételezi, hogy információt kössünk az adott elem egy konkrét pontjához. Például egy gyártás alatt álló gépkocsi lakkozási hibáját lokalizálni, vagy futószalagon érkező anyag folytonossági hibáját megjelölni, naplózni stb. körülményes lehet. E problémákra javasolt megoldások meggyorsítanák a gyártási folyamat sebességét. 

Új munkafolyamatok bevezetése

A termelési szektorban tapasztalható munkaerőhiány megnehezíti az új technológiák és munkafolyamatok bevezetését a gyárakban, üzemegységekben. Ekkor ugyanis a meglévő munkaerőt kell átképezni, amely átképzési idő alatt jelentős termeléskiesés is felléphet. Az erőforráshiány és a veszteség lehetősége miatt kialakuló nyomás következtében gyakran nem fordítanak kellő időt az új munkafolyamatok, berendezések alapos megismerésére, elsajátítására.  Hasonló problémát jelent egy új munkatárs betanítása is, ez a folyamat a legtöbb esetben egy tapasztalt kolléga felügyeletét követeli meg, mely szintén csökkenti a hatékonyságot.  

Tanulási folyamatok támogatása

Az ipari folyamatok támogatására a rendszereinkhez legjobban illeszkedő, mesterséges valóság alapú megoldást dolgoztunk ki. A HoloAssist az általunk fejlesztett rendszer segítségével a gyártáshoz kapcsolható IoT eszközökből kinyert adatok megjelenítése – helyzettől függően – ott és akkor lehetséges, ahol és amikor azokra ténylegesen szükség van, miközben a AR headset és az azon futó alkalmazás biztosítja a szabadkezű munkavégzést és az adatok előre mutató, informális megjelenítését. Továbbá a rendszer felhasználói képesek távoli beavatkozásra is, mely során a teljes gyártósor rendszerhez kapcsolt moduljai egy helyről konfigurálhatók. 

A betanulást vagy az új folyamatok megismerését a munkatárs egymaga is el tudja végezni egy kiterjesztett valóságot alkalmazó AR headset segítségével. A folyamatot lépésről-lépésre végig kísérő alkalmazás segítségével szöveges, illetve térben megjelenített, animációkkal támogatott instrukciókat kap a felhasználó, miközben mélyebben megértheti az egyes lépésekben használt elemek funkcióját is. A tanító alkalmazás segítségével nem csak a betanulás alatt segítjük a gyártási folyamatot. A HolloAssist útmutatóként is funkcionál egy éles gyártási környezetben, így folyamatos segítséget nyújt a munkamenetek alatt. Az egyes betanítási folyamatok előkészítését egy webes felület támogatja.    

Hatékonyság növelés

A szorosgyártósor integrációnak köszönhetően a rendszer a betanításon és támogatáson túl információközlésre is alkalmas. Felhívja a felhasználó figyelmét a nem várt eseményekre és a normálistól eltérő működésre. Mindezt szöveges üzeneteken, illetve ábrákon túl, konkrét, térben elhelyezett objektumokkal, animációkkal teszi. Ez az információtöbblet nagyban gyorsíthatja a hibás működést kiváltó okok elhárítását, ezáltal is biztosítva a termelékenység színvonalát. Ezen felül a munkafolyamatot felügyelő dolgozók is hatékony eszközt kapnak a kezükbe, mivel már a gyártási folyamat során is képesek a normálistól eltérő munkadarabok, komponensek megjelölésére, illetve naplózására.   

szoros integráció ellenére a rendszer rugalmasan reagál a folyamatok, berendezések vagy gyártósori elemek esetleges változására, így biztosítja az útmutatás folytonosságát a felhasználók számára. 

KAPCSOLÓDÓ IPARÁGAK

Ipar

Technológiai felkészültség, munkafolyamat automatizálás, erőforrás ráfordítás, költséghatékonyság.
A termelő szektor kihívásairól és az AutSoft által kínált megoldásokról bővebben

Tovább az iparághoz

KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS